متقاضیان واجد شرایط که تاریخ اعزام آنها تا 98/2/1  به بعد می باشد جهت پذیرش امریه سربازی در شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرومی توانند از طریق سایت زیر اقدام به ثبت نام نمایند:

Amriyeh.moe.gov.ir

مشاهده شرایط اختصاصی

دیدگاه‌ها

نوشتن دیدگاه