امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آگهي مناقصه97/26:خريد يک دستگاه ترانس 20 / 132 کيلوولت 30 مگاولت آمپري و يک دستگاه ترانس کمکي براي پست شهرک صنعتي خضراء

دیدگاه‌ها

نوشتن دیدگاه