امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درصد زمانهای امکان اتصال به تارنما 99 درصد میباشد.

به روز رسانی تارنما به صورت online بوده و در زمان به روز رسانی سایت در دسترس می باشد.

حداکثر زمان بازگشت به حالت عادی بعد از خرابی 24 ساعت می باشد.

Top