توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

نوشته شده توسط administrator. Posted in شرکتهای وابسته.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

شرکت توزيع نيروی برق جنوب استان کرمان

 

نام و نام خانوادگي :

عبدالوحید مهدوی

 

مدرک تحصیلی :

 

محل تحصیل :  

سمت :

مدیرعامل