راهبرد مشارکت

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

یکی از مهمترین اهداف شرکت برق منطقه ای کرمان در طول سنوات مختلف، ارائه سرویس بهینه به ذی‌نفعان، افزایش رضایتمندی مشتریان، تکریم ارباب رجوع و رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی بوده است. در همین راستا، این وظیفه برای شرکت متصور است که نسبت به اخذ نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات مردم و صاحبنظران در حوزه صنعت برق، از طرق مختلف اقدام نماید.

این شرکت خود را موظف می داند تا مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های تدوین شده در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی خود را طی فراخوان‌هایی به اطلاع  برساند و از طریق سامانه نظام پیشنهادهای شرکت  به آدرس  ذیل ،  نظرات و پیشنهادات صاحبنظران و کارکنان شرکت ،پیرامون موارد مختلف جمع آوری و بررسی می نماید. پس از دریافت نظرات، نسبت به اصلاح و سپس تصویب و ابلاغ آن‌ها اقدام می‌شود.

همچنین، این شرکت از طریق سامانه مدیریت و ارزیابی خدمات برق توانیر(سمات)، اقدام به اخذ نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های مردم در تمامی حوزه های مرتبط با خدمات صنعت برق می‌نماید.

دانلود فایل راهبرد مشارکت شرکت

دانلود فایل راهبرد مشارکت توانیر

پیشنهادها و انتقادات به آدرس:                    http://suggestion.krec.co.ir/login.aspx  

رسیدگی به شکایات (سمات) به آدرس:            https://www.tavanir.org.ir/samaat

 

99

Top