مناقصه ها

Display # 
Title
آگهی مناقصه 98.94: دوبل کردن جمپر خطوط 230 کیلوولت دو مداره عنبرآباد - مثلثی
آگهی مناقصه 98.39:خريد برقگير هاي 230 و 132 کيلوولت و شمارنده برقگير پست اختيارآباد
آگهي مناقصه 98.36:اصلاح ميميک دياگرام و تعويض تابلوهاي کنترل پست 20/132/230 کيلوولت بم 1
آگهی مناقصه 98.5:خريد سيم محافظ حاوي فيبر نوري مربوط به خطوط 132 و 230 کيلوولت
آگهی مناقصه 98.7: خريد و نصب ديزل ژنراتور 200 کيلوولت و تابلو چنج اور به منظور پشتيباني برقACپست 230 کيلوولت بردسير
تجدید مناقصه 97.129 : تأمين و تحويل يک دستگاه بريکر 400 کيلوولت جهت فيدر خط 400 کيلوولت پست نيروگاه کرمان
آگهی مناقصه 97.131: طراحي و تأمين بخشي از تجهيزات و جايگزيني تابلوهاي 20 کيلوولت و نصب ، تست و راه اندازي تجهيزات در پست 20/132 کيلوولت جيرفت 1 با احداث ساختمان گالري 20 کيلوولت.
آگهي تجديد مناقصه 97.74: طراحي ، تأمين بخشي از تجهيزات ، جايگزيني ، نصب و تست و راه اندازي تابلوهاي 20 کيلوولت در پستهاي عنبرآباد (2) و باغين (1)
آگهی تجدید مناقصه 97.53 : خريد 50 هزار ليتر روغن ترانسفورماتور
آگهی تجدید مناقصه 97.2: خرید 23000 کیلوگرم سیم هادی مسی سیستم زمین