امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سرویس خبری افشان: سمینار آموزشی پدافند غیرعامل با حضور شرکت کنندگانی از شرکت های صنعت آب و برق استان کرمان و با تدریس مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان برگزار شد.

پیمان سلاجقه ضمن بیان تعریفی از پدافند غیرعامل گفت: پدافند همطراز با دفاع است و پدافند عامل توسط نیروهای مسلح انجام می شود اما پدافند غیرعامل بخشی از آن عمومی و بخشی تخصصی است.

وی افزود: پدافند غیر عامل به مجموعه اقداماتی گفته می شود که به کارگیری جنگ افزار نیاز ندارد و اجرای آن موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران می گردد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان افزود: پدافند غیرعامل از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی حساس نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش می دهد.

وی در خصوص اهداف اصلی پدافند غیرعامل گفت: در مرحله اول حفظ جان و مال انسان ها، حفظ قدرت اداره مردم، دمیدن روح آرامش در جامعه، حفظ استمرار خدمت دهی سیستم ها و دستگاه ها، افزایش عمر مفید سیستم، تأمین نیازهای اساسی مردم، پایدار سازی زیرساخت های سایبری و شهری، و.. از جمله اهداف این نوع پدافند است است.

سلاجقه اظهار داشت: در پدافند غیرعامل روش هایی بکار گرفته می شود که اصلیترین آن پوشش، استتار، اختفاء، پراکندگی، تفرقه و جابجایی، فریب، مکان یابی، اعلام خبر، استحکامات و سازه های امن می باشد.

وی افزود: از رابطه بین پدافند و تهدید مفهومی به نام مصون سازی به دست می آید کار پدافند پیش بینی و پیشگیری و آمادگی در مقابل تهدیدات است که مصونیت بخشی جامعه از طریق فرهنگ سازی و در پیکره کالبدی و نظام مدیریتی از طریق رعایت استانداردها و قوانین  مهندسی انجام می شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان  گفت: آسیب ناپذیرسازی در پدافند غیرعامل به معنی حفظ توازن کارکرد است یعنی ما مورد حمله قرار می گیریم و حمله اثر می کند و باعث آسیب می شود اما کارکرد ها باید حفظ شود.

وی گفت: در این رابطه باید دارایی های ما شناسایی شوند که شامل سرمایه های حیاتی که برای بقا کل کشور دارای اهمیتند و پس از آن سرمایه های حساس، مهم و قابل حفاظت هستند که هریک در بخشی از کشور مهم و تاثیرگذارند.

سلاجقه افزود: پس از شناسایی دارایی ها مساله شناسایی نقاط ضعف آن ها مطرح می شود زیرا تهدیدها در جایی عملیاتی می شود که ضعف وجود داشته باشد.

 وی گفت: نیازهای حیاتی شامل آب، غذا، نان، امنیت، بهداشت، انرژی، ارتباطات دستگاه هایی که نیازهای حیاتی را در اختیار دارند دارای ارزش پدافندی بیشتری هستند.

وی چرخه اقدامات پدافند غیرعامل را شامل: دسته بندی سرمایه ها، شناسایی تهدیدات، شناسایی آسیب پذیری ها، مصون سازی، تولید آمادگی ،پایش مجدد تهدیدات و بروز رسانی اقدامات دانست.

وی گفت: تهدیدات شامل  دو دسته تهدیدات طبیعی و تهدیدات انسان ساخت هستند که شکل تهدیدات انسان ساخت بر اساس تکنولوژی های جدید دائما در حال تغییر است و باید آمادگی لازم را در مقابله با این نوع تهدیدات داشته باشیم.

همچنین در پایان این  سمینار به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

دیدگاه‌ها

نوشتن دیدگاه