امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کتابچه پدافند غیرعامل در برق منطقه ای کرمان منتشر شداین کتابچه توسط دفتر روابط عمومی با همکاری کمیته پدافند غیرعامل شرکت تهیه و چاپ گردید . هدف از چاپ این کتابچه آشنایی هر چه بیشتر و بهتر کارکنان با مفاهیم کلی پدافند غیرعامل و نیز اقدامات انجام شده شرکت برق منطقه ای کرمان در راستای سیاست ها و اهداف پدافند غیرعامل کشور می باشد . از موضوعات دیگر کتاب ؛ تعریف ، اصول ، اهداف پدافند غیرعامل ، مراکز قابل حفاظت و مفاهیم اساسی ، تهدیدات پدافند غیرعامل همراه با بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت پدافند غیرعامل مندرج گردید .

دیدگاه‌ها

نوشتن دیدگاه