امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سرپرست هیئت پنجم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور  و سرپرست گروه دوم حسابرسی این هیئت  با همراهي معاون برنامه ریزی شرکت برق منطقه ای کرمان  از تاسیسات زیربنایی شرکت بازدید بعمل آوردند.  

در این سفر، از سه نیروگاه 10 مگاواتی منطقه ماهان  شامل، نیروگاه های شرکت توسعه فراگیر جاسک، شرکت سولار انرژی آرکا، صنایع انرژی سبز کویر کیش  و نیروگاه 2000 مگاواتی باغین بازدید شد.

همچنین طرح های تحقیقاتی شاخص شرکت برق منطقه ای کرمان از جمله پروژه نرم افزار آشکارساز اتوماتیک و هوشمند عیوب مقره و یراق آلات و پروژه سامانه جامع بازدید و تعمیرات خطوط انتقال توسط دفتر تحقیقات شرکت ارائه گردید که مورد تقدیر بازرسین قرار گرفت و توصیه هایی توسط جهت استفاده از ظرفیت های اعتباری قانون برای پیشبرد سایر پروژه های برجسته تحقیقاتی برجسته شرکت ارائه شد.

 

 

دیدگاه‌ها

نوشتن دیدگاه