امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تفاهمنامه همکاری مابین شرکت و دانشگاه منعقد شد.

این تفاهم نامه به منظور استفاده از توانمندی های علمی و توسعه همکاری های پژوهشي، آموزشي، مشاوره ای وخدمات تخصصی در حوزه سلامت و استمرار ارتباط سازمان یافته در راستای موضوع فعالیت طرفین منعقد گردید.

تعهدات دانشگاه علوم پزشکی در این تفاهم‌نامه، همکاری به منظور در اولويت قراردادن عناوين تحقيقاتي پيشنهادي و يا توافق شده با شرکت،همکاری در جهت برآوردن نيازهاي آموزشي و پژوهشي، همکاری در جهت ارائه دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مورد نياز شرکت، همکاری در جهت ارائه خدمات تخصصی در حوزه های مختلف سلامت ، دعوت از متخصصان و کارشناسان شرکت جهت حضور در سمینارهای علمی، جلسات دفاع از پایان نامه و نظایر آن،  همکاری جهت بهره گيري از تواناييهاي شرکت به منظور اجراي فعاليتهاي مشترك يا اختصاصي آموزشي و پژوهشي، انتشار مقالات علمي حاصل از نتايج پروژه هاي تحقيقاتي مصوب با نام مشترك دانشگاه و شرکت، معرفي فارغ التحصيلان توانمند دانشگاهي به شرکت جهت استخدام براساس نيازهاي اعلام شده شرکت، همکاری در خصوص تأليف و ترجمه مراجع، متون و كتب علمي مورد نياز شرکت در حوزه سلامت، به رسميت شناختن حق و حقوق مادي و معنوي شرکت درخصوص نتايج حاصل از فعاليتهاي مشترك، قید شده است.

 همچنین تعهدات شرکت برق منطقه ای  در این تفاهم‌نامه، همکاری جهت تسهیل در اجرای مفاد تفاهم نامه، همکاری با دانشگاه در پذیرش و تربیت کارآموزان معرفی شده از سوی دانشگاه، بررسي پيشنهادات برگزاري دوره هاي آموزشي و اعلام نتايج به دانشگاه،ارائه اولویتهای تحقيقاتي، مشاوره ای و آموزشی مورد نیاز  به دانشگاه، حمایت از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بر اساس ضوابط شرکت،  همکاری در تجهيز و راه اندازي كارگاه ها و مراكز تحقيقاتي در دانشگاه جهت بهره برداري مشترك، بررسي پروژه هاي تحقيقاتي پيشنهادي دانشگاه و اعلام نتايج به دانشگاه، همکاری در تامين منابع مالي مورد نياز جهت انجام همکاري های  پژوهشي ، آموزشي ، مشاوره ای وخدمات تخصصی،همکاری در پشتيباني از سمينارها، كنفرانسها، نمايشگاه ها و كارگاه هاي تخصصي علمي دانشگاه با موضوعات مرتبط، به رسميت شناختن حق و حقوق مادي و معنوي دانشگاه در خصوص نتايج حاصل از فعاليتهاي مشترك قید شده است.

 

دیدگاه‌ها

نوشتن دیدگاه