امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ا به مدار آمدن دو نیروگاه گازی شرکت راهبران برق رفسنجان در مرداد ماه 98 مگاوات ظرفیت نیروگاه های مقیاس کوچک استان کرمان به 72 مگاوات رسید. محمد اسماعیل محمدی کارشناس دفتر برنامه ریزی در این خصوص گفت: این دو نیروگاه با نظارت شرکت برق منطقه ای کرمان و توسط بخش خصوصی اجرا گردیده اند؛ این نیروگاهها هر کدام با ظرفیت 29 مگاوات و با مجموع ظرفیت 58 مگاوات و در شهرک صنعتی رفسنجان احداث شده اند. اتصال نیروگاهها به پست های فوق توزیع شهرک صنعتی رفسنجان و انبار رفسنجان انجام شده و قرارداد خرید تضمینی این دو نیروگاه نیز در سال 1394 صورت پذیرفته است. لازم به ذکر است پیش از این سه نیروگاه مقیاس کوچک در شهرک صنعتی خضراء، سیرجان و رفسنجان با مجموع ظرفیت 14 مگاوات در مدار قرار داشت.

 

 

دیدگاه‌ها

نوشتن دیدگاه