ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای کرمان به نقل از معاونت برنامه ریزی و تحقیقات با بهره گیری از سامانه اتوماسیون اداری فرزین به مدت 15 ماه در شرکت برق منطقه ای استان کرمان و ثبت حدود 42 هزار فرم در

این سامانه و با در نظر گرفتن هر فرم الکترونیکی معادل صرفه جویی در یک برگ کاغذ (در حالی که ایجاد یک فرم الکترونیکی معادل 1 تا 5 برگ کاغذ میباشد) حدود 64 درخت نجات یافته است.

همچنین با حذف گردش کاغذ، و استفاده از امکان جستجو در دبیرخانه ها، بایگانی ها، بایگانی شخصی، ارجاعات صرفه جویی قابل توجهی را در وقت مدیران و کارکنان به دنبال داشته است و طبق محاسبه حداقل 1،064،000دقیقه ی عملیاتی( ماهیانه69،000 دقیقه ی عملیاتی) معادل حداقل 10 نفر تمام وقت در ماه صرفه جویی شده است. بنا براین گزارش با در نظر گرفتن حداقل بهای تمام شده ی یک برگ کاغذ چاپ شده و حداقل بهای تمام شده ی یک دقیقه وقت عملیاتی کارکنان برای سازمانها (کارشناسی شده در سال 1397). با گذشت 15 ماه از شروع بهره برداری از اتوماسیون اداری، ضمن آنکه موجبات افزایش تکریم و رضایتمندی ذینفعان فراهم آمده است ، ارزشی بالغ بر 920 میلیون تومان نیز تولید شده است.

 

 

 

 

دیدگاه‌ها

نوشتن دیدگاه