امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه کمیته تحقیقات شرکت برق منطقه ای کرمان با حضور اعضا و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان برگزار شد. در این جلسه وضعیت پروژه های تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای کرمان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان در این جلسه با توجه به افزایش بار صنعتی استان و صنعتی شدن استان در سال های پیش رو،  از کمیته تحقیقات شرکت خواست پروژه هایی به منظور سنجش اثرات افزایش بار صنعتی تعریف شوند. وی همچنین خواستار  توجه به علوم انسانی  و فعالتر بودن در این حیطه شد.

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ها

نوشتن دیدگاه