امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت برق منطقه ای کرمان با حضور معاون بهره برداری شرکت و سایر اعضا برگزار شد. در این جلسه بر تقویت سیل بندهای مجاور پست ها و خطوط، بازنگری در نظامنامه بحران و پدافند غیر عامل، حضور شرکت های پیمانکاری در زمینه بحران، جذب نیروی تحصیل کرده در زمینه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در بلند مدت، بررسی و تامین تجهیزات مورد نیاز انبار بحران و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

 

 

 

دیدگاه‌ها

نوشتن دیدگاه