راهبرد مشارکت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

یکی از مهمترین اهداف شرکت برق منطقه ای کرمان در طول سنوات مختلف، ارائه سرویس بهینه به ذی‌نفعان، افزایش رضایتمندی مشتریان، تکریم ارباب رجوع و رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی بوده است. در همین راستا، این وظیفه برای شرکت متصور است که نسبت به اخذ نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات مردم و صاحبنظران در حوزه صنعت برق، از طرق مختلف اقدام نماید.

این شرکت خود را موظف می داند تا مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های تدوین شده در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی خود را طی فراخوان‌هایی به اطلاع  برساند و از طریق سامانه نظام پیشنهادهای شرکت  به آدرس  ذیل ،  نظرات و پیشنهادات صاحبنظران و کارکنان شرکت ،پیرامون موارد مختلف جمع آوری و بررسی می نماید. پس از دریافت نظرات، نسبت به اصلاح و سپس تصویب و ابلاغ آن‌ها اقدام می‌شود.

همچنین، این شرکت از طریق سامانه مدیریت و ارزیابی خدمات برق توانیر(سمات)، اقدام به اخذ نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های مردم در تمامی حوزه های مرتبط با خدمات صنعت برق می‌نماید.

دانلود فایل راهبرد مشارکت شرکت

دانلود فایل راهبرد مشارکت توانیر

پیشنهادها و انتقادات به آدرس:                    http://suggestion.krec.co.ir/login.aspx  

رسیدگی به شکایات (سمات) به آدرس:            https://www.tavanir.org.ir/samaat

 

دیدگاه‌ها

نوشتن دیدگاه