نقشه سایت

پست الکترونیک

جستجو

پرسشهای متداول

ثبت نام کاربران

ورود کاربران

 وزارتخانه هاوشرکت ها

وزارت علوم تحقيقات و فن آوري
وزارت جهاد كشاورزي
وزارت نيرو
وزارت مسكن و شهر سازي ـ مركز اطلاعات ساختمان
وزارت نفت
وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران
وزارت كشاورزي
وزارت معادن و فلزات
وزارت صنايع و معادن
سازمان بهره وري انرژي ايران
سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
سازمان صنايع مس ايران
مرکز تحقيقات نيرو
سازمان پژوهش هاي علمي صنعتي ايران
شركت برق منطقه اي آذربايجان
شركت برق منطقه اي اصفحان
شركت برق منطقه اي باختر
شركت برق منطقه اي تهران
شركت برق منطقه اي خراسان
شركت برق منطقه اي خوزستان
شركت برق منطقه اي زنجان
شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
شركت برق منطقه اي سمنان
شركت برق منطقه اي فارس
شركت برق منطقه اي كرمان
شركت برق منطقه اي مازندران
شركت برق منطقه اي هرمزگان
شركت برق منطقه اي يزد
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان http://www.nked.co.ir/
شرکت توزیع نیروی برق  جنوب استان کرمان http://www.sked.co.ir /
شرکت مدیریت تولید برق کرمان http://www.kpp.co.ir/
شرکت مدیریت تولید برق زرند -
 

دانشگاه ها

دانشگاه تهران

  http://www.ut.ac.ir/

دانشگاه صنعتی امیر كبیر
دانشگاه الزهراء
دانشگاه بوعلی سینا
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه گیلان
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه پیام نور
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشكی شیراز
دانشگاه شیراز
دانشگاه تبریز
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه اصفهان
دانشگاه اراك
دانشگاه امام حسین
دانشگاه امام صادق
دانشگاه ایلام
دانشگاه بیرجند
دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانشگاه رازی كرمانشاه
دانشگاه زنجان
دانشگاه سمنان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه شاهرود
دانشگاه شهركرد
دانشگاه شهید باهنر كرمان
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشگاه كاشان
دانشگاه لرستان
دانشگاه مازندران
دانشگاه مفید
دانشگاه هرمزگان
دانشگاه هنر
دانشگاه یزد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

http://www.iauk.ac.ir

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

http://www.vru.ac.ir/

 

سایر مراکز

توانیر
دانشكده صنعت آب و برق 
انجمن انرژي خورشيدي ايران
شركت برق صنعتي اصفحان http://www.caocnet.com/
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
رياست جمهوري
مركز آمار ايران 
مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران
مجلس(خانه ملت)
پژوهشگاه صنايع رنگ
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
پژوهشگاه پليمر
مركز تحقيقات علمي كشور
دبیرخانه تحقیقات برق http://www.crep.org.ir/
پژوهشگاه نیرو http://www.nri.ac.ir/
انجمن مهندسین برق والکترونیک کرمان http://www.iaeeekerman.ir/
سازمان بهره وری انرژی ایران http://www.saba.org.ir

مرکز بین المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته

http://www.newsite.icst.ac.ir/