مدیر عامل

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

نام :

حمیدرضا

 

نام خانوادگي :

حبیبی

سال تولد :

1351

محل تولد :

بافت

مدرک تحصیلی :

کارشناسی ارشد برق

محل تحصیل :

دانشگاه صنعت آب و برق

 

مديريت عامل

- جایگاه شاهدان انقلاب
- دفتر هیات مدیره ومدیرعامل وحسابرسی داخلی
- دفتر روابط عمومی
- دفترحراست وامورمحرمانه
- معاونت برنامه ریزی وتحقیقات
- معاونت طرح وتوسعه
- معاونت بهره برداری
- معاونت مالی وپشتیبانی
- معاونت منابع انسانی
     - معاونت نظارت برتوزیع

 

 

 

دیدگاه‌ها

نوشتن دیدگاه