امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مديريت مصرف در صنعت نساجي

 

موتور هاي آسنكرون و موتور هاي جريان مستقيم عمدتاً در صنعت نساجي بكار برده مي شوند . در صنعت نساجي ، معمولاً بين 8 تا 32 الكترو موتور در يك خط حلاجي وجود دارد كه بسته به نوع استفاده از ماشين جهت الياف مصنوعي يا طبيعي ، سال ساخت ماشين ، شركت سازنده وتجهيزات جانبي آن متغير است .الكترو موتور هاي ماشينهاي خط حلاجي عمدتاً از نوع آسنكرون است .
همچنين تعداد الكترو موتور هاي ماشين كاردينگ در صنعت نساجي معمولاً 1 تا 3 عدد و از نوع آسنكرون است و در ماشينهاي كشش ، 1 تا 2 الكترو موتور بكار برده مي شود . موتور هاي ماشين كشش نيز از نوع آسنكرون است .
نگرشي بر برخي خطوط توليد صنايع نساجي (كد هاي مختلف ) و ماشينهايي كه در اين خطوط معمولاً امكان خارج شدن در ساعات پيك را دارند :
- ماشينهاي حلاجي در كارخانه هاي ريسندگي سيستم الياف كوتاه عموماً ظرفيتي بيش از ساير ماشينها دارند . بنابراين توصيه مي شود به دليل وجود اين توان اضافي حتي الامكان ماشين حلاجي را در ساعات پيك از خط توليد خارج نمايند .
- ماشينهاي مقدمات بافندگي مانند دولاتاب ، دولاكن ، آهار ، چله پيچي مستقيم و چله پيچي بخشي است . معمولاً ظرفيت ماشينهاي دو لاكن و دولاتاب بيش از مقدار نياز نخهاي دو يا چند لا است . لذا در واحد هايي كه اين نوع ماشين را داراست ، مي توان در ساعات پيك اين ماشينها را از خط توليد خارج كرد . همچنين توان توليد ماشينهاي آهارو چله پیچی عموما به میزان قابل توجهی بیش از ظرفیت ماشینهای بافندگی است که مي توان از اين موضوع براي كاهش مصرف در ساعات پيك شبكه استفاده كرد و استراحت و سرويس مقطعي اين ماشينها را در برنامه ريزي توليد حتي الامكان به اين ساعات منتقل كرد .
- واحد هاي رنگرزي و تكميل سيستم پنبه اي معمولاً داراي يك يا چند خط زير است :
1- خط شستشو و سفيدگري
2- خط رنگرزي و تكميل پارچه هاي الوان
3- خط چاپ و تكميل
بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه ظرفيت قسمتهاي رنگرزي و تكميل كارخانه هاي بزرگ معمولاً بيش از طرفيت قسمت بافت است . بنابراين ، زمان كاركرد ماشينهاي قسمت رنگرزي و تكميل كمتر است .
در برنامه ريزي تولید مي توان استراحت ، سرويس و تعميرات ماشينهاي اين بخش را در ساعات پيك اعمال كرد و حتي الامكان بار مصرفي در اين ساعات را به حداقل ممكن رساند .
- در کارخانه های تکسچرایزینگ , چون هیترهای ماشین , انرژی زیادی مصرف می کنند توقف این ماشین در هیچ شرایطی جایز نیست وبه همین دلیل برخلاف عموم کارخانه ها , روزهای کارکرد این ماشینها درسال 300 روز محاسبه می شود.
- کارخانه های الیاف سازی به دلیل وجود مواد پلیمرمذاب درون راکتورها, لوله ها و پمپها می بایست در تمام طول سال پیوسته کار کنند تا از سفت شدن مواد در مسیر خط تولیدجلوگیری شود. این گروه کارخانه ها از نظر تعداد محدود می باشند.
پيشنهاد هاي اعمال مديريت انرژي :
مديريت انرژي و روشهاي كاهش مصرف را مي توان درا عمال موارد زير خلاصه كرد :
ـ بهينه سازي ابعاد سالنها جهت صرفه جويي انرژي در تهويه محيط كار
ـ بهينه سازي ارتفاع سالنها جهت صرفه جويي در مصرف روشنايي
ـ استفاده از لامپهاي كم مصرف و پر بازده ، روشنايي موضعي ، هماهنگي زمان كار با زمان استفاده از روشنايي مصنوعي [ لامپها ] و تميز كردن لامپهاي روشنايي .
ـ بكارگيري بالاستهاي الكتروني براي لامپهاي فلورسنت .
ـ سرويس هاي منظم كوتاه مدت و بلند مدت ماشين مانند روغنكاري ، تميز كاري ، تعويض قطعات معيوب ، تنظيم صحيح ماشينها براساس فاكتور هاي مواد اوليه خطوط توليد كه پيامد آن كاهش تلفات الكتريكي است .
ـ بكارگيري قطعات يدكي استاندارد
ـ اعمال كنترل كيفي محصول هر ماشين و تلاش براي كاهش درصد ضايعات خط توليد و جلوگيري از دوباره كاري در خط توليد.
ـ بهبود شبكة تغذيه الكتريكي براساس اصول فني و ايجاد امكان از نقاط مختلف شبكه براي كاهش تلفات .
ـ هماهنگي شروع به كار ماشينها واستفاده كامل از توان توليد واحد .
ـ تامين مواد اوليه مناسب و هماهنگ با مشخصات فني ماشينهاي توليد .
ـ عدم استفاده از بخاريهاي المنتي براي گرم كردن سالنها و بخش غير تولیدی.
ـ جداسازي برق مصرفي واحد هاي مسكوني و خانه هاي سازماني از برق كارخانه ها .
ـ متعادل كردن بار بين فازهاي مختلف در جهت كاهش تلفات شبكه .
ـ نصب خازن با طرفيت مناسب در نقاط خاص براي اصلاح ضريب قدرت و كاهش تلفات شبكه .
ـ استفاده از حداكثر ظرفيت ماشينها ( پرباري ) به منظور كاهش مصرف انرژي واحد محصول توليدي
به طوري كه از نتايج بررسيهاي انجام شده بر مي آيد ، مديريت انرژي با مديريت توليد ارتباط مستقيم دارد و همچنين واحد هايي كه در احداث آنها اصول فني رعايت شده است ، ميزان اتلاف انرژي كمتري دارد .

 

 

 

Template Settings

Theme Colors

Blue Red Green Oranges Pink

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top