امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مديريت مصرف در صنعت سيمان

 

روشهاي كاهش مصرف برق در صنعت سيمان :

  1 -  برنامه ريزي تعميرات موتورهاي برق

2 -  بر نوشتن شمار قطع و وصل موتور هاي برق فشار قوي و تحليل آن در مقايسه با وضع مجاز

3 -  بررسي فاصله دو راه اندازي

4 -  بررسي كلاس عايقی موتور هاي برق

5 -  غبار زدايي موتورهاي برق فشار قوي و سيستم خنك كننده آن

6 -  آزمايش مدار رله هاي حفاظتي

7 -  تغيير سيستم آسيا از مدار بسته به مدار باز و حذف جدا كننده[ separator [ براي بهبود بازده و كاهش مصرف برق آسيا

8 -  افزايش بازده سنگ شكنها

9 -  بازسازي سيستمهاي آبشاري[ cascade ] به منظور مهار سرعت الكترو موتور هاي بزرگ به ويژه موتور هاي حلقه سايشي

10 -  كاربرد سيستم هرتسگردان[ = مبدل فركانسي ] به منظور مهار سرعت موتور هاي فشار قوي به جاي كاربرد سيستم دي سي مهار دور   براي كاهش مصرف برق

11 -  موازي بستن ولتگردانهاي نيرو [ power Transformer ] بر مبناي محاسبه اتصال كوتاه

12 -  نصب كنتور هاي سه تعرفه براي فراهم كردن امكان كاهش مصرف برق در پيك بار و انتقال بخش عمده مصرف به نوبت كار سوم

13 -  نصب مجموعه خازني به منظور تعديل و ترازمندسازی توان راكتيو [ سلفي يا اندوكتيو ] ، اصلاح ضريب توان ، كاهش ظرفيت تجهيزات[ مانند ولتگردان ، كابل و ديگر ه ] وعدم پرداخت جريمه ضرر و زيان بابت مصرف راكتيو

14 -   شارژ مناسب آسياهاي سيمان ، كه از عوامل مهم در بازده و كاهش مصرف آسياها تلقي مي شود .

15 -  نصب سيستم نوار نقاله به جاي كاربرد سيستم بادي [ air lift ] براي انتقال سيمان از آسيا به سيلو هاي ذخيره در راستاي كاهش مصرف برق .

و مورد هاي ديگر .

  نقش پوزولان در كاهش شدت انرژي الكتريكي در آسياهاي سيمان :

  گفتني است پوزولان به عنوان ماده افزودني براي فرآورش سيمان مرغوب در ايران و ديگر كشور ها فراوان بكار برده مي شود . در فرآورش سيمان پوزولاني نزديك به 15 تا 30 درصد پوزولان به همراه 65 تا 70 درصد كلينكر مصرف مي شود .

كاربرد پوزولان در فرآورش سيمان داراي ويژگيهايي همچون صرفه جويي در مصرف انرژي  ، افزايش تولیددر زمان كوتاه ، سرمايه گذاري كم و افزايش كيفيت سيمان است .

با توجه به درجه مرغوب بودن پوزولان و مقدار استفاده از آن مي توان نزديك به 30 درصد انرژي سوختي و 25 درصد از انرژي الكتريكي را صرفه جويي كرد .

[ اشاره : شدت انرژي يعني انرژي مصرف شده براي يك واحد ارزش افزوده و فرآورده ]

كاربرد سيستم آبشاري يا چند طبقه [Cascade  ] در صنعت سيمان :

براي كنترل سرعت الكترو موتور هاي فشار قوي به منظور صرفه جويي و بازگرداندن بخشي از انرژي به شبكه

   سيستمهاي آبشاري يا چند طبقه موجود در كارخانه هاي سيمان به دليل ارزان بودن انرژي و مشكلات نگهداري ، بيش و كم بدون استفاده مانده است . با توجه به هزينه ارزي زيادي كه در گذشته براي خريد اين تجهيزات منظور گرديده است ، ضرورت بازسازي سيستمهاي آبشاري يا كاسكاد به منظور مهار سرعت موتور هاي برق و بازگرداندن بخشي از انرژي مصرفي به شبكه حائز اهميت است . سيستم مهار سرعت كاسكاد براي پروانه و فرابرنده [ =  پمپ ] ، كه گشتاور آنها با توان دوم سرعت متناسب است پيشنهاد شده است. مشكل اصلي در كاربرد سيستم كاسكاد ، پهنه سرعت مورد استفاده است . به علت كوچك بودن ضريب توان در سرعتهاي كم ، محدوده [  اقتصادي ] معيني براي تغييرات سرعت موتور هنگام كاربرد اين سيستم به صورت زیر پيشنهاد شده است :

الف ) سيستمهاي با گشتاور ثابت 50 تا 100 درصد سرعت بايسته يا نامي موتور

ب  ) سيستمهايي كه گشتاور با توان دوم سرعت متناسب است ، 40 تا 100 درصد سرعت بايسته يا نامي موتور .

كاربرد سيستمهاي كاسكاد در صنعت سيمان براي الكترو موتور هاي بيش از 1 مگاوات پيشنهاد شده است . ميزات توان بازگشتي به شبكه به وسيله مبدل كنترل سرعت كاسكاد در يكي از كارخانه هاي سيمان انجام شده است ، كه نتايج آن در جدول زير داده شده است:

 

توان مورد نياز شفت ( kw )

سرعت نامی (rpm)

درصدبازبودن دريچه

سرعت مورد نیاز شفت (rpm)

توان مصرفي( KW )

توان بازگشتی ( KW )

1721

990

%60

594

624

115

 

پروانه ها

  فرآيند فراورش سيمان به جابجايي حجم زيادي ازگاز نياز دارد . از اينرو پروانه هاي متعدد از توانهاي كم تا چند مگاوات در خط فرآورش سيمان بكار گرفته مي شود .

گفتني است بيش از 20 درصد برق مصرفي كارخانه سيمان صرف به حركت درآوردن پروانه هاي آن مي شود  . هنوز كه هنوز است انتخاب پروانه ها و كاربرد و نگهداري آنها به درستي صورت نمي گيرد و اين امر بي گمان باعث افزايش تلفات انرژي الكتريكي مي شود . توان پروانه ها معمولاً با در نظر گرفتن سخت ترين شرايط فرآيند صورت مي پذيرد و بيش از نياز[ در شرايط عادي[  است . از اينرو با نصب دريچه در محل مكش يا دمش ، بار پروانه تنظيم مي شود .

امروزه كاربرد الكتروموتور هاي دور متغير براي پروانه هاي دور متغير [ در صنايع ] رو به افزايش است . الكتروموتور هاي دور متغيري كه درست انتخاب شده باشد ، مصرف برق پروانه را كاهش مي دهد و از فرسايش مكانيكي و اغتشاشات صوتي مي كاهد . به تازگي يكي از كارخانه هاي سيمان در آلمان با استفاده از پروانه هاي دور متغير براي پيش گرمساز موفق شده  است كه سالانه نزديك به 390 مگاوات ساعت در مصرف برق صرفه جويي كند . افزوده مي شود چنانچه بنا به دلايلي ، اعم از اقتصادي و فني و ديگر ها ، كاربرد پروانه هاي دور متغير ناممكن باشد ، با راستگردانيها يا اصلاحات ديگر مي توان بر بازده پروانه افزود و از مصرف برق آن كاست .

اصلاحاتي كه توصيه مي شود :

الف ) كنترل يا مهار سازي سرعت يا عده دور به جاي كنترل دريچه ها

ب  ) بهبود بخشيدن كانالها يا گذرگاههاي جريان گاز در جهت كاهش مقاومت مسير

ج  ) كاربرد پروانه هاي پر بازده به جاي پروانه هاي مجهز به پره شعاعي

  انتخاب الكترو موتورها در صنعت سيمان :

  با توجه به كاربرد فراوان الكترو موتور ها در صنعت سيمان و مصرف نزديك به 90 تا 95 درصد كل مصرف انرژي الكتريكي توسط آنها ، لازم است در استفاده بهينه الكترو موتور ها حداكثر تلاش صورت پذيرد .گفتني است عدم تناسب توان و بار موتور باعث اتلاف انرژي در الكترو موتور هاي فشار قوي مي شود . زيرا بزرگ انتخاب كردن الكترو موتور ها باعث كاهش بازده موتور و كاهش ضريب توان و افزايش تلفات مي شود . از سوي ديگر كوچك انتخاب كردن الكترو موتور ها باعث تحميل اضافه بار به موتور و گرم شدن آن و توقف خط توليد مي شود .فزون برآنچه گفته آمد ، عمل نكردن رها سازها يا رله هاي حفاظتي باعث سوختن موتور مي شود . از اينرو سزاوار است كه انتخاب موتور هاي برق پس از بررسي و سنجيدن يكايك عوامل مهم صورت پذيرد ، در كارخانه هاي سيمان موتور هاي برق مصرف كننده عمده نيروي برق اند . خط فرآورش سيمان معمولاً داراي 500 تا 700 موتور برق است . توان اين موتور ها از چند دهم كيلو وات تا چند مگاوات است .

در خط فرآورش سيمان كاربرد موتور هاي قفس سنجابي سه فاز نسبت به موتور هاي ديگر بيشتر است . ويژگي اين نوع موتور در ساختار ساده و محكم است واز كاستيهاي آن مي توان جذب توان راكتيو از شبكه و كاهش بازده و ضريب توان در بارهاي كم را بر شمرد .     

  فن آگاهيهاي جديد صرفه جويي انرژي در صنعت سيمان كشور آلمان :

  تكنولوژيها يا فن آگاهيهاي جديدی كه براي صرفه جويي در مصرف انرژي صنعت سيمان در كشور آلمان بكار مي رود عبارت است از :

1 -   استفاده از سوختهاي جايگزين[ استفاده از لاستيك هاي فرسوده[ = Altreifen ] ، كه داراي ارزش حرارتي بسيار زيادي در حدود 30000 كيلوژول بر كيلوگرم است . ]

2 -   خاكهاي رنگبري[ = Bleicherden ] كه ارزش حرارتي آن بين 13000 تا 19000 كيلوژول بر كيلوگرم در نوسان است .

3 -   كورة لوله اي گردان كوتاه[ = Kurzer Drehrohrofen ]

4 -   سنگهاي دو لايه براي آجر چيني كوره حداكثر پتانسيل صرفه جويي صنعت سيمان در كشور آلمان به وسيلة تكنولوژيها يا فن آگاهيهاي نوين شامل 6 / 18 درصد مصرف سوخت و 6 / 8 درصد در مصرف برق در سال 1983 ثبت و ضبط شده است .

 

 

 

Template Settings

Theme Colors

Blue Red Green Oranges Pink

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top